sábado, julio 19, 2014

Taller gratuito de Iniciación a retoque fotografico con GIMP (Santiago)Taller de Iniciación a retoque fotográfico digital con GIMP en la Biblioteca Pública de Santiago (Ánxel Casal)

OBRADOIRO DE "INICIACIÓN AO RETOQUE DE FOTOGRAFÍA DIXITAL CON GIMP" NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTIAGO- Lugar, hora y fechas: las sesiones tendrán lugar del 4 al 8 de agosto de 11:30 a 13:00h en las salas de trabajo en grupo del 3er piso. Se ruega presentarse 10 minutos antes del inicio de cada sesión.

· A quien se dirije: a mayores de 18 años con conocimientos básicos de Windows. Los solicitantes deberán tener el carné de la biblioteca antes de la finalización del plazo de inscripción (31 de julio a las 14:00h)

· Número máximo de participantes: 10 personas

· Inscripción: el prazo para apuntarse comienza el 21 de julio a las 8:30h y termina el 31 de julio a las 14:00h.

La inscripción se podrá realizar:

* Presencialmente en el mostrador de información de la Biblioteca en horario de mañana: de 8:30 a 14:15 horas de lunes a viernes.

* Telefónicamente, llamando al teléfono 881 999 401.Os publico el email que he recibido:

"Estimado/a lector/a, 
Comunicámoslle a próxima apertura do prazo de inscrición no obradoiro “Iniciación ao retoque de fotografía dixital con Gimp” que estará a cargo de Sairlene González, voluntaria do Programa de Voluntariado Dixital da Xunta de Galicia. A actividade, cunha duración de 7 horas e media, ten como obxectivos a formación dos usuarios no eido das novas tecnoloxías e proporcionar aos participantes os coñecementos e as prácticas necesarias para a manipulación de imaxes dixitais a través do uso do programa de software libre Gimp. Aprenderán a editar e retocar fotografías, crear fotomontaxes e aplicar efectos. 
Este obradoiro ten un carácter eminentemente práctico de cara á súa aplicación e aproveitamento na vida cotiá. 
Achegamos a continuación a información básica sobre a actividade: 
- Lugar, hora e datas: as sesións terán lugar do 4 ao 8 de agosto de 11:30 a 13:00 h nas salas de traballo en grupo do 3º andar. Prégase presentarse 10 minutos antes do comezo de cada sesión. 
· A quen se dirixe: maiores de 18 anos con coñecementos básicos do sistema operativo Windows. Os solicitantes deberán ter o carné de biblioteca antes da finalización do prazo de inscrición (31 de xullo ás 14:00h) 
· Número máximo de participantes: 10 persoas
· Inscrición: o prazo para anotarse comeza o 21 de xullo ás 8:30h e remata o 31 de xullo ás 14:00h. A inscrición poderá realizarse
* Presencialmente no mostrador de información da Biblioteca en horario de mañá: de 8:30 a 14:15 horas de luns a venres.
* Telefonicamente, chamando ao teléfono 881 999 401. 

En ningún caso unha persoa poderá inscribir a outra. Cada comunicación de inscrición debe ser individual. Unha vez cubertas as 10 prazas, abrirase unha lista de agarda. A selección dos participantes realizarase atendendo unicamente á orde de inscrición.

· Normas básicas para o correcto funcionamento da actividade: prégase aos participantes que, en caso de non poder seguir asistindo ás clases, avisen á Biblioteca coa suficiente antelación para que as vacantes queden cubertas polos inscritos na lista de agarda. A ausencia nunha sesión será motivo de expulsión da actividade. O control de asistencia realizarase por medio dunha folla de sinaturas cada día.

Esperamos que esta actividade sexa do seu interese."

#gimp# #gnu# #linux# #windows# #softwarelibre# #gratis#

No hay comentarios: